Facebook na strone html

Czym jest Czerwone Jabłuszko

Czerwone Jabłuszko to firma organizująca zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży w Częstochowie. Powstała w 2009 w ramach unijnego projektu „Własna firma szansą na lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

Założycielką Czerwonego Jabłuszka jest Karolina Chmielecka-Makles – plastyk, romanista i nauczyciel wychowania przedszkolnego.

Prace plastyczne dzieci z Czerwonego Jabłuszka można było już oglądać w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie:

Zajęcia odbywają w Pracowni Plastycznej Czerwone Jabłuszko na ul. Kościuszki 13 lok. 9 w Częstochowie.

Oferta